اخبار

تغییر تاریخ سرویس ها به میلادی

با سلام و احترام

تاریخ کلیه سرویس ها از شمسی به میلادی تغییر کرده و از این پس فاکتور سرویس های ماهیانه بر اساس تاریخ میلادی صادر خواهند شد.

با احترام